Lokaler

A-salen med scen – rymmer ca 150 pers.

B-salen – mindre kalas, barnkalas, rymmer ca 50 pers.

C-salen – möteslokalen , rymmer ca 15 pers.